Klippans logotype

HR-avdelning

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens personal- och lönefrågor.

Vi fungerar dels som konsult/expertis åt kommunstyrelsen och dels som ett serviceorgan åt övriga nämnder, förvaltningar, anställda och kommuninvånare.

Inom kontorets personaldel hanteras bland annat frågor som rör:

  • löner och pensioner
  • arbetsrätt
  • arbetsmiljö och rehabilitering
  • kompetensutveckling och annan personalvård
  • förhandlingar
  • rekrytering
  • jämställdhet
  • arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder
Senast uppdaterad: 2017-05-09
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommun
HR-avdelning
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

HR-chef
Stefan Christiansson
Telefon: 0435-28145
E-post:stefan.christiansson@
klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se