Klippans logotype

Kansliavdelning

Kansliet

Kansliet svarar för ärendeberedning och sekreterarskap i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt valnämnden.

Vaktmästeri/Tryckeri

Vaktmästeri/tryckeri svarar huvudsakligen för intern service men även föreningsservice ingår.

Arkivet

Arkivet förvarar handlingar från mitten av 1800-talet fram till nu. Vill du släktforska eller söka information av annan anledning är du välkommen.
Läs mer om arkivet här.

Inköp/upphandling

Ansvarar för kommunens upphandling av varor och tjänster.

Överförmyndare

Handläggarna för överförmyndarnämnden ingår också i kansliets organisation.

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Kanslichef
Lars-åke Svensson
Telefon: 0435-28103
E-post: lars-ake.svensson@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se