Klippans logotype

Kommunledningsstab

Brottsförebyggare

Brottsförebyggarens uppgift är att sprida kunskap och information om brottsförebyggande åtgärder. Brottsförebyggaren ska också ha kunskap om vilka problem som finns i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun.

Uppslag till brottsförebyggande insatser hämtar man framförallt från statistik från polisen.

Säkerhetschef

Säkerhetschefen samordnar krisberedskapen i kommunen samt arbetar med förebyggande säkerhetsfrågor så att allvarliga skador och störningar inte uppstår. Arbetet handlar om att göra beredskapsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser samt att utbilda och öva personal och politiker som ingår i kommunens beredskapsorganisation.

Utvecklingsstrateg

Som utvecklingsstrateg är man ett stöd till kommundirektör och förvaltningschefer i utvecklingsfrågor. Man har också ansvar för att driva och utveckla kommunens styrsystem, som omfattar kommunens mål och mått. I uppdraget ingår dessutom att ha omvärldsbevakning och delta i nätverk, främst inom resultatstyrning och medborgardialog.

Senast uppdaterad: 2017-05-09
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Brottsförebyggare och säkerhetssamordnare
Henrik Ehrenberg
Telefon: 0435-285 68
E-post: henrik.ehrenberg@klippan.se

Säkerhetschef
Göran Tesfai Skoglund
Telefon: 0435-283 33
E-post: goran.tesfai.skoglund@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anders Ebbesson
Telefon: 0435-281 32
E-post: anders.ebbesson@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anna Ilirzon
Telefon: 0435-286 89
E-post: anna.ilirzon@klippan.se

Miljöstrateg
Tord Andersson
Telefon: 0435-280 16
E-post: tord.andersson@klippan.se

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se