Kommunledningsstab

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kommundirektör
Tomas Rikse
Telefon: 0435-281 10
E-post: tomas.rikse@klippan.se

Brottsförebyggare och
säkerhetssamordnare
Henrik Ehrenberg
Telefon: 0435-285 68
E-post: henrik.ehrenberg@klippan.se

Säkerhetschef
Göran Tesfai Skoglund
Telefon: 0435-283 33
E-post: goran.tesfai.skoglund@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anders Ebbesson
Telefon: 0435-281 32
E-post: anders.ebbesson@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anna Ilirzon
Telefon: 0435-286 89
E-post: anna.ilirzon@klippan.se

Miljöstrateg
Tord Andersson
Telefon: 0435-280 16
E-post: tord.andersson@klippan.se

Öppettider

Måndag-fredag
08.00- 17.00


kartpin

Skicka ett meddelande
Brottsförebyggare
Brottsförebyggarens uppgift är att sprida kunskap och information om brottsförebyggande åtgärder. Brottsförebyggaren ska också ha kunskap om vilka problem som finns i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun. Uppslag till brottsförebyggande insatser hämtar man framförallt från statistik från polisen.

Folkhälsoutvecklare
Folkhälsoutvecklaren har en sammanhållande och drivande funktion av det kommunövergripande strategiska folkhälsoarbetet i vilket det strategiska ANTD-förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, tobak och doping) ingår. Utgångspunkt ska främst vara i den kommunala övergripande vision- och målformuleringen som ska återspeglas i hållbarhetspolicy och gemensam strategi för kommunens förvaltningar. I uppdraget ingår också att utvärdera och revidera folkhälsoplan/hållbarhetsstrategi.

Säkerhetschef
Säkerhetschefen samordnar krisberedskapen i kommunen samt arbetar med förebyggande säkerhetsfrågor så att allvarliga skador och störningar inte uppstår. Arbetet handlar om att göra beredskapsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser samt att utbilda och öva personal och politiker som ingår i kommunens beredskapsorganisation.

Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg är man ett stöd till kommundirektör och förvaltningschefer i utvecklingsfrågor. Man har också ansvar för att driva och utveckla kommunens styrsystem, som omfattar kommunens mål och mått. I uppdraget ingår dessutom att ha omvärldsbevakning och delta i nätverk, främst inom resultatstyrning och medborgardialog.