Överförmyndarnämnden

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Överförmyndarnämnden
Fullgör och ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Överförmyndarnämndens presidium

Eva Stjärnlind


Eva Stjärnlind (S)
Ledamot
Telefon mobil: 0709-187 343
E-post: eva.stjarnlind@klippan.se