Klippans logotype

Revisionen

Revisionens presidium

Bo RosengrenBo Rosengren (M)
Ordförande

Telefon mobil: 0703-85 14 01
E-post: bosrosengren@gmail.comHans EmanuelssonHans Emanuelsson, (S)
Vice ordförande

Telefon mobil: 0703-21 01 29 
E-post: hans.emanuelsson@gmail.com
Kommunrevisionen har en kontrollerande och granskande uppgift i bland annat kommunens ekonomi.

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunfullmäktige utsett sju revisorer.

Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av nämnderna sker ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.

Senast uppdaterad: 2017-02-15
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Revisionen
Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan
E-post: kommun@klippan.se

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se