Revisionen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Revisionens presidium

Bo Rosengren


Bo Rosengren (M)
Ordförande
Telefon mobil: 0703-85 14 01
E-post: bosrosengren@gmail.com

Hans EmanuelssonHans Emanuelsson (S)
Vice ordförande
Telefon mobil: 0703-21 01 29
E-post: hans.emanuelsson@gmail.com

Kommunrevisionen har en kontrollerande och granskande uppgift i bland annat kommunens ekonomi.

För granskning av den kommunala verksamheten har kommunfullmäktige utsett sju revisorer.

Revisorerna ska på kommunfullmäktiges uppdrag pröva att den verksamhet som bedrivs av nämnderna sker ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den kontroll som bedrivs av nämnderna är tillräcklig.