Klippans logotype

Socialnämnden

Socialnämndens presidium

Gunilla SvenssonGunilla Svensson, (S)
Ordförande

Telefon mobil: 0734-398715
E-post: gunilla.svensson1@klippan.se

Johanna Andersson, (C)
1:e vice ordförande

Telefon mobil: 072-7321849
E-post:johanna.andersson@centerpartiet.se
Hans-Bertil SinclairHans-Bertil Sinclair, (M)
2:e vice ordförande

Telefon mobil: 0733-880843
E-post: hansbertil.sinclair@klippanmoderaterna.seSocialnämnden svarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens

  • äldre- och handikappomsorg
  • individ- och familjeomsorg.

Nämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt

  • Alkohollagen — tillstånd och tillsyn.
  • Socialnämnden leder den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Nämnden lämnar också tillstånd för visst automatspel.

Nämnden sammanträder på tider som fastlagts i sammanträdesplan.

Inom socialnämnden finns ett socialt utskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. Socialnämndens ordförande är även ordförande i utskottet.

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Senast uppdaterad: 2017-06-22
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se