Klippans logotype

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppdrag är:

  • att ge stöd till enskilda och familjer
  • att ge vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning
  • att ge vård och omsorg för äldre

Socialförvaltningen är organiserad i två avdelningar: Avdelningen för IFO/LSS och Avdelningen för äldreomsorg. 

Cirka 600 anställda arbetar med att ge stöd till enskilda och familjer samt att ge vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Socialförvaltningens struktur. Klicka på bilden för att få större format!

Senast uppdaterad: 2017-06-19
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Postadress: 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
Fax: 0435-182 80
E-post: social@klippan.se

Besöksadress vid bokade besök med Enheten för Barn, unga och familj och Vuxna:
Tingsgatan 22

Övriga enheterna tag kontakt med respektive enhetschef.

Socialchef
Agneta Hugander
Telefon: 0435-280 00
E-post: agneta.hugander@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se