Branden i Ljungbyhedsskolan – tidigare nyheter

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Branden i Ljungbyhedsskolan – tidigare nyheter

Här har vi samlat tidigare nyheter som vi har publicerat rörande branden i Ljungbyhedsskolan den 30 juli.

Brand i Ljungbyhedsskolan

Ett automatlarm utlöstes under sen söndagskväll på Ljungbyhedskolan och räddningstjänsten kom fort till platsen. Byggnaden för fritidshem och F-2 samt musiksal totalförstördes i branden. Övriga byggnader är intakta, men statusen utreds om vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Kommunledningen, skolledningen och fastighetsavdelningen har träffats för lägesbeskrivning och utvärdering. Terminstarten kommer ske enligt ordinarie läsårstid den 16 augusti.

Är du vittne till branden?

Om du sett något kring branden vill Polisen att du lämnar in dina vittnesuppgifter för att hjälpa dem i sitt arbete.

Ring tipstelefonen 114 14 eller fyll i Polisens kontaktformulär.länk till annan webbplats

Det kommer fortfarande rök från branden

Vissa Ljungbyhedbor har uppmärksammat att det fortfarande kommer rök från brandplatsen. Räddningstjänsten meddelar att detta är fullt normalt vid en så här stor brand och att det kan ryka i upp till en vecka. Räddningstjänsten bevakar platsen flera gånger om dagen för att ha koll på rökutvecklingen. Skulle större lågor synas går det bra att larma 112, men om det bara kommer rök är läget normalt.

Förberedelse inför skolstart på Ljungbyhedsskolan pågår för fullt

I dagsläget räknar skolledningen med att undervisningslokalerna ska vara sanerade, städade och klara innan eleverna börjar. Det pågår ett arbete för att lösa lokalfrågan på både kort och lite längre sikt.

På måndag den 7 augusti är det planerat att en del elever på fritidshemmet ska börja. De vårdnadshavare som berörs får information under torsdagen om var verksamheten kommer att bedrivas de första veckorna.

Ett informationsmöte för vårdnadshavare kommer hållas måndagen den 7 augusti mellan klockan 16.00- 17.00 i högstadiets elevhall. Där kommer skolledning berätta mer om hur situationen för verksamheterna ser ut.

Terminstarten kommer ske enligt ordinarie läsårstid den 16 augusti. Mer information om skolstarten kommer under nästa vecka.

Skolstarten på Ljungbyhedsskolan, info från den 3/8

Fritidshemmet på Ljungbyhedsskolan är öppet efter sommaruppehållet. Fritidsverksamheten bedrivs inne på Ljungbyhedsskolan i högstadiedelen under den första veckan.

Den 14 augusti håller fritidshemmet stängt på grund av tidigare inplanerad planeringsdag. Från den 15 augusti kommer fritidshemmet att bedrivas i Kultur- och fritidsförvaltningens byggnad Holken, där även förskoleklassen kommer vara efter terminsstart den 16 augusti. När skolan startar kommer verksamheten för årskurs 1 och 2 att flyttas in i Ljungbyhedsskolan.

Detta är en akutlösning för att få igång verksamheten så att alla elever får sin skolgång. Kommunen letar efter en mer långsiktig lösning.

Skolstarten på Ljungbyhedsskolan, info från den 8/8

På informationsmötet 7/8 informerade rektor om hur arbetet fortgår med planeringen inför läsåret:

Alla elever i grundskolans årskurs 1 till 9 kommer att placeras på Ljungbyhedsskolan. Skolan har en lokalplanering som kommer att, tillsammans med lärare och övrig personal, färdigställas under veckan så att alla klasser har lokaler. I dagsläget är det lokaler för ämnet musik som ännu inte är löst.

Förskoleklass och fritidshemmet har sin verksamhet på Ljungbyhedsskolan denna vecka och därefter från tisdagen den 15 augusti är verksamheten på Holken. Frukosten kommer även framledes att serveras på skolan. Detta är en kortsiktig lösning. Det arbetas för att iordningsställa lokalen ”Snödroppen” så att förskoleklass och fritidshem kan bedriva sina verksamheten där under resten av läsåret.

Skolledningen arbetar med att rekrytera lärare till skolan. I dagsläget saknas några lärare och studie- och yrkesvägledare.

Resterna från branden håller på att tas bort. Dock tar rivningslov, sanering, rivning och marksanering lite tid. Och det pågår ett aktivt arbete för att det ska var klart så fort som möjligt. I samband med rivningsarbetet kommer Ågatan att stängas av för trafik.

Det blir skolstart för alla elever den 16 augusti. På kvällen bjuds föräldrar och elever in till skolan för lite mingel och där vi visar lokalerna. Mer information om skolstarten kommer läggas ut på Skolportalen.