Klippans logotype

Klippans kommun planerar ankomstboende i Färingtofta skola

Just nu kommer många människor som är på flykt till Sverige. Klippans kommun kommer att erbjuda bistånd till Malmö stad och Trelleborg kommun med ett tillfälligt ankomstboende i Färingtofta skola.

Just nu kommer många människor som är på flykt till Sverige. Myndigheternas målsättning är att mottagningen ska ske humant, värdigt och enligt svensk lag.

På grund av den allt mer pressade situationen har ankomstkommunerna Trelleborg och Malmö bett övriga skånska kommuner om hjälp för att se till att alla som kommer hit har en trygg plats att bo på.

Klippans kommun kommer att erbjuda bistånd till Malmö stad och Trelleborg kommun med ett tillfälligt ankomstboende i Färingtofta skola i väntan på registrering och vidare anvisning. Insatsen gäller mottagande av ensamkommande barn som planeras bo i skolan. Arbete pågår med att iordningsställa lokalerna.

Publicerat: 2015-10-29

<<Tillbaka
Senast uppdaterad: 2015-10-29
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se