Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige 20 juni

Nu är det dags för juni månads sammanträdde i kommunfullmäktige och vi sänder via webb-tv.

Här hittar du länken till sändningen. 
Den drar igång klockan 19.00.

Ärenden

1. Val av justerare.

2. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

3. Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

4. Fyllnadsval efter Gunilla Mårtensson (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.

5. Paul Gustafsson (S) avsägelse av uppdrag som ledamot i Socialnämnden och sociala utskottet.

6. Tommy Andersén (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

7. Gemensamma mål 2018.

8. Budget 2018 flerårsplan 2019-2020.

9. Motion om införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom vård- och omsorgsområdet - Remiss.

10. Motion för ett stärkande av varumärket - Svar.

11. Motion om bibliotek, skola och mötesplats - Svar.

12. Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun - Svar.

13. Årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund.

14. Återställande av balanskravsresultat för Söderåsens miljöförbund.

15. Årsredovisning 2016 för AV Media Skåne.

16. Ändring av basår vid indexuppräkning för avgifter/ersättningar avseende socialförvaltningens ansvarsområde.

17. Tillsynsansvar för servering av folköl.

18. Framtidens skola i Klippans kommun.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Publicerat: 2017-06-20

<<Tillbaka