Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige sammanträdde den 25 april

På dagordningen stod bland annat årsredovisning och internbudget.

Datum och tid: Tisdag 2017-04-25, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler Storgatan 9, Klippan.

Allmänheten hälsades välkommen!

Vi sände webb-tv från sammanträdet.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare.

2. Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i Socialnämnden och    Sociala utskottet.

3. Ulrika Sommén (SD) avsägelse 2017-04-02.

4. Anette Nellvi (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

5. Gunilla Mårtensson (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.

6. Love Christensson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

7. Familjen Helsingborgs infrastruktur planering.

8. Årsredovisning 2016 för Klippans kommun.

9. Internbudget 2017 – information.

10. LSS-boende Apollohuset.

11. Kompletteringsbudget 2017.

12. Regler för hantering av investeringar och anläggningar.

13. Motion om "bilfri" Storgata i Klippan – Svar.

14. Redovisning av motioner 2017.

15. Delgivningsärende 2017.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Publicerat: 2017-04-20

<<Tillbaka