Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Lär känna kommunens miljöstrateg

Tord Andersson

Kommunens nya miljöstrateg heter Tord Andersson. Han kommer närmast från Söderåsens miljöförbund och kommer nu att arbeta heltid i Klippans kommun.

– Jag har jobbat på miljöförbundet i fem år, med
fokus på Klippans kommun men även de andra kommunerna, berättar Tord. Där tog jag bland annat fram kommunens miljöprogram som antogs 2013. Innan dess var jag tolv år i Malmö stad.

– Mitt arbete kommer fokusera på miljö- och utvecklingsarbete samt Rönneåprojektet.

Jag kommer även ta fram en hållbarhetsstrategi där jag ser till både miljön men även de ekonomiska och sociala aspekterna.

– Rönneåprojektet är mycket spännande, fortsätter Tord. Planen är att lösa in verken i ån och sen riva dem. Verken är ett hinder för forsarna i ån och påverkar den vandrande fisken. Rönneå är ett av landets bästa laxvatten och även ett viktigt vatten för ål. I och med att vi har tre verk söder om Klippan så är halva ån stängd för vandrande fisk. Vi vill öppna både den och även alla biflöden.

– Projektet är spännande ur ett naturvårdsperspektiv men det innefattar mer än så. Om detta lyckas kan det bli ett stort lyft för Klippan med ett ökat fiske och fler arbetstillfällen i och med en ökad turism. Vid Klippan är nivåskillnaden i Rönneå ungefär 20 meter. Om vi river verken kommer det skapa mycket fina forsmiljöer som också det kan locka besökare.

– Ett annat projekt med fokus på fisk som också är igång är anlägga och återställa lekbottnar för lax i Bäljaneå. Vi får ett stort bidrag från Länsstyrelsen för det arbetet.

– Jag arbetar även med är att kartlägga lägen för våtmarker i kommunen. Vi vill öka dess områden, det är positivt för naturvården och ur ett klimatperspektiv.

Publicerat: 2017-01-11

<<Tillbaka