Krisberedskap och säkerhet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Räddningstjänsten:
Torggatan 19 B, 265 35  Åstorp 
E-post: raddning@astorp.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Orden säkerhet och kris innefattar mycket. Alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till omvälvande händelser som drabbar en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt.

Det handlar både om att förbereda sig på det oförutsägbara och att snabbt och effektivt kunna hantera svåra situationer som vi ställs inför. Om du råkar ut för en olycka eller ställs inför en krisartad situation finns det några olika telefonnummer att använda.

Dessa nummer ska du ringa:

  • 112  - Du ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
  • 113 13 - ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället.
  • 114 14 - Polisens nummer, använder du i icke akuta fall när du vill komma i kontakt med polisen.
  • 1177 - Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
  • 116 000 - ett specifikt larmnummer att ringa om barn försvinner. Numret går att ringa oberoende av i vilket EU-land man befinner sig. Det är kostnadsfritt, sköts av SOS Alarm och är tillgängligt dygnet runt.

113 13 – för information
Sveriges nationella informationsnummer 113 13 kan du ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.


Rädda Barnens Orostelefon
Orostelefonen, som tidigare hette Röda Korsets stödtelefon, ingår från och med den 1 februari i Rädda barnens verksamhet.
Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor.

Numret till Orostelefonen är 020 – 100 200.
Telefonen är öppen vardagar klockan 09.00 - 12:00 och 13:00 - 16.00 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på Rädda barnens hemsida.länk till annan webbplats

Säkerhetschef Göran Tesfai Skoglund beskriver vilka utmaningar kommuner som Klippan står inför

Krisinformation för dig som är djurägare
Vad behöver du som är djurägare ha hemma vid strömavbrott? Vad gör man om det stormar, strömmen och telefonen slutar fungera och det blir kallt och mörkt i bostaden? Hur håller jag en orm eller en kanin varm? Finns det mat till människor och djur som klarar sig i rumstemperatur?

Kampanjen "Har du koll?" är framtagen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På kampanjens hemsida: www.hardukoll.nu,länk till annan webbplats finns praktisk information till djurägarna om vad djuren behöver, checklistor på saker att ha hemma och videoklipp där experter ger handfasta tips.

Är du förberedd om krisen kommer?
Civilförsvarsförbundet ger dig grundläggande kunskap om krisberedskap. Kostnadsfritt! Intensivutbildningen ”72 timmar” ger dig kunskap om kommunens krisberedskap och hur du själv kan hantera konsekvenserna av en kris. Här kan du läsa mer och anmäla dig.länk till annan webbplats

VMA - Viktigt meddelande i telefonen
SOS Alarm kan skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röst-meddelande. Detta för att nå ut till fler människor vid en eventuell stor händelse.

Sedan februari 2015 finns även möjlighet för allmänheten att få VMA som ett SMS till sin mobiltelefon.

Teckentolkade filmer från SOS Alarm
För dig som har nedsatt hörsel finns möjlighet att se teckentolkade filmer på SOS Alarms hemsida. Filmerna beskriver bland annat hur du larmar 112 med en teckentelefon och via sms, information om VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och samhällets viktigaste telefonnummer.

Klicka här för att komma till filmerna.länk till annan webbplats