Brottsförebyggande arbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Brottsförebyggare
En brottsförebyggares uppgift är att sprida kunskap och information om  åtgärder som kan förebygga brott. Åtgärderna grundar sig på statistik från polisen, medborgarundersökningar, enkäter, intervjuer av nyckelpersoner och kartläggning av platser inom kommunen där det ofta sker brott.

Brottsförebyggaren ska även sprida kunskap om hur den aktuella problembilden ser ut i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Som ett led i det brottsförebyggande arbetet, finns det i Klippans kommun sedan en tid tillbaka ett Brottsförebyggande råd (BRÅ).

  • Utifrån en problem och resursinventering skall BRÅ finna lösningar direkt, i arbetsgrupper eller i projektform.
  • Lokala problem skall lösas med lokala resurser. Den konkreta handlingsplanen innehåller prioriterade, tidbestämda och uppföljningsbara mål.
  • Det finns mål som direkt kopplas till människors oro för utsatthet och BRÅ samverkar med flera olika aktörer för att öka tryggheten i Klippans kommun.

Samverkanspartner finns inom företag, skola, medborgare, föreningar, samt inom kommunens olika verksamhetsområden.

Rådet består av:
Ordförande Jan Wallgren
Conny Berg
Mats Olofsson
Kommunalråd Kerstin Persson
Oppositionsråd Kenneth Dådring
Kommundirektör Tomas Rikse
Socialchef Agneta Hugander
Skolchef Rose-Marie Bergman
Fritidschef Arne Grau Amnér
Brottsförebyggare Henrik Ehrenberg
Kommunpolis Max Staude, Lokalpolisområde Klippan

BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Klippans kommun.

Kontakt


Överenskommelse mellan närpolisen i Klippan och Klippans kommun

Polisens medborgarlöfte

Relaterade länkar