Bli brottsförebyggare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ett brott behöver polisanmälas för att kunna klaras upp. Anmälningar som kommer till polisens kännedom bidrar till en inventering/kartläggning av aktuella brott. Polisen och även andra myndigheter kan då rikta sina resurser för att motverka fortsatt kriminalitet av aktuellt slag.  

Risken att du eller någon annan ska utsättas för liknande brott igen minskar. Brottsförebyggande arbete är allas vårt ansvar!

Anmäl alltid brott!
Polisen är mycket mån om att alla brott anmäls till Polisen. Det finns också flera anledningar för dig som privatperson att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott.

  • Det är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för brottet att klaras upp
  • Det är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag
  • Det gör det lättare för dig att eventuellt få tillbaka stulna saker som polisen hittar
  • Det är viktigt för att brottsstatistiken ska vara rättvisande. Detta hjälper Polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott

Hur gör jag en anmälan?
En polisanmälan kan i vissa fall upptas via polisens hemsidalänk till annan webbplats.
Du kan även göra en polisanmälan direkt på Polisstationen i Klippan, besöksadress Storgatan 60, Klippan eller ringa:

  • Pågående brott, ring 112
  • Icke akuta ärenden, ring 114 14