Klippans logotype

Trygghetspunkter - här kan du få stöd och hjälp vid kriser och räddningsinsatser

I kommunen finns fyra planerade trygghetspunkter. Platser som kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser eller extraordinära händelses, med uppgiften att svara för information och trygghet.

Vid en trygghetspunkt ska besökare kunna erbjudas aktuell information, krisstöd, vila och servering av lättare förtäring och dryck. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

Arbetet vid trygghetspunkterna aktiveras och leds av kommunens krisledning. På trygghetspunkterna finns personal från Civilförsvarsförbundets FRG-grupp (frivilliga resursgrupp). Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och övade för uppgiften.

Trygghetspunkter:

  • Gamla Prästgården, Östra Ljungby
  • S:t Petri församlingshem, Klippan
  • Vedby församlingshem, Klippan
  • Ljungbyheds församlingshem
  • Krisledningen kan i samverkan med FRG-gruppen planera alternativa trygghetspunkter.
Senast uppdaterad: 2016-12-13
Sidansvarig: Lina Wideland
Ledsen kvinna som fått en filt och en kopp med varm dryck.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se