VMA-Viktigt meddelande till Allmänheten

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.
 
När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

I september 2014 lanserade SOS Alarm ett nytt system för VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. Det innebär att SOS Alarm kan skicka ut varning via fast telefoni i form av ett röstmeddelande. Detta för att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse. Sedan den 1 februari 2015 finns även möjlighet för allmänheten att få VMA som ett SMS till sin mobiltelefon.

Kontakt

Säkerhetschef
Göran Tesfai
Skoglund
Telefon:
0435-283 33
E-post:
goran.tesfai.
skoglund
@klippan.se

Göran Tesfai Skoglund

Relaterade länkar

Krisinformation.se
www.krisinformation.selänk till annan webbplats

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
www.msb.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skanelänk till annan webbplats

SOS ALARM 112
www.sosalarm.selänk till annan webbplats

113 13 information vid olyckor och kriser
www.sosalarm.se/113-13/länk till annan webbplats

DinSäkerhet
www.dinsakerhet.se länk till annan webbplats