Klippans logotype

Räddningstjänsten Söderåsen

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra bränder och olyckor, samt så snabbt och effektivt som möjlig ta oss an vårt räddningsuppdrag när olyckan väl är framme. Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra var de än är, om det så är på jobbet, i skolan, i hemmet eller på fritiden. Räddningstjänsten jobbar utifrån lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att man jobbar före, under och efter att en olycka inträffat.

Klippan och Åstorp har gemensam räddningstjänst

Sedan 1996 har Klippans och Åstorps kommuner haft en gemensam räddningschef samt flera gemensamma insatsledare.

Under 2013 arbetade Klippans och Åstorps kommuner fram ett avtal avseende sammanslagningen av de två räddningstjänsterna. Vi har numera en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från båda kommuner och verksamheten har organisatoriskt inrättats under Åstorps kommun. I samband med sammanslagningen antogs det gemensamma namnet ”Räddningstjänsten Söderåsen”.

Våra stationer

Vi har tre deltidsstationer; Klippan, Ljungbyhed och Åstorp. På varje station finns en styrkeledare och totalt 14 brandmän, dessa ska vara på
stationen inom fem minuter vid larm. Dessutom har vi en frivillig kår i form av ett brandvärn i Kvidinge. Då det är ett lite större larm där mer än en styrka rycker ut har vi en insatsledare som också rycker ut, insatsledaren ligger också i beredskap dygnet runt.

Vid större händelser kan vi tillkalla förstärkning från övriga räddningstjänster inom Skåne Nordväst samverkan.

Läs mer om Räddningstjänsten Söderåsen på Åstorps kommuns hemsida.länk till annan webbplats 

Senast uppdaterad: 2016-06-21
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Räddningschef
Staffan Winstedt
E-post: staffan.winstedt@astorp.se

Adress: Torggatan 19 B
265 35 Åstorp
Telefon: 042-641 02
E-post: raddning@astorp.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se