Klippans logotype

Välkommen till Klippans kundtjänst!

I kundtjänst kan du få hjälp med enklare ärenden, som information, vägledning, ansökningar och viss enklare handläggning.

Du kan kontakta kundtjänst genom kommunens olika kanaler; telefon, e-post, e-tjänster, post och besöka oss på Trädgårdsgatan 12.

Kundtjänst startade upp i april 2014.

Tillbakablick i bilder

Bakgrund till Kundtjänstprojektet

Idag finns krav från medborgarna på en ny typ av servicekultur med behov av ökad tillgänglighet på kommunens tjänster och service. Allt fler kommuner väljer att möta denna utveckling med att införa en kundtjänst.

I en kundtjänst ska medborgare få hjälp med enklare ärenden, som idag utgör upp till 70 procent av den totala mängden inkomna ärenden till en kommun. Det kan röra sig om information, hjälp vid ansökan, enklare förberedelse till handläggning och i vissa fall okomplicerad handläggning.

Genom att slå samman olika tjänster och kontaktnummer ska det bli enklare att få hjälp och service av kommunen.

Kundtjänstprojektet syftar till att:

  • Öka kommunens tillgänglighet för medborgarna.
  • Effektivisera organisationens interna arbetsprocesser.
Senast uppdaterad: 2016-11-24
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se