Klippans logotype

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Vi vill kunna jämföra oss med andra kommuner och även följa hur vår kvalitet utvecklas över tid. Kommunen medverkar därför i ett nationellt nätverk för kvalitetsutveckling. Detta leds av SKL, Sveriges kommuner och landsting, som årligen gör en kvalitetsundersökning.


Utifrån de tre grupperna nedan kan du se var Klippans kommun ligger i förhållande till andra kommuners resultat. I tabellen nedanför kan du även se hur vi utvecklat vår verksamhet jämfört med förra året. Vill du läsa mer om jämförelsen kan du göra det på SKL:s hemsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2017-07-17
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se