Klippans logotype

Vår kvalitet i korthet för 2016

Varje år är Klippans kommun med i en kvalitetsundersökning som är en del av det nationella nätverket för kvalitetsutveckling - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Arbetet leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och det är också de som genomför undersökningen. Genom att vara med så kan vi jämföra oss med andra kommuner och även följa vår egen utveckling.

Resultatet av KKiK är uppdelat i fem olika underkategorier:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling
Dessa delas sedan in i tre olika bedömningsgrupper i jämförelsen med andra kommuner:
  • Sämsta (röd)
  • Varken sämst eller bäst (gul)
  • Bästa gruppen (grön)
I resultatet för Klippans kommun ser vi att vi får bra betyg ibland annat hur snabbt vi svarar på frågor som kommer in via e-post och telefon, webbinformation samt effektivitet inom hantering och återvinning av hushållsavfall.

Områden där vi behöver utvecklas och förbättras är bland andra resultat på nationella prov i årskurs 3, andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning samt hur nöjda brukarna är med sin hemtjänst.

Här kan du ta del av det fullständiga resultatet för Klippans kommun 2016 samt se hur kvalitén har förändrats jämfört med 2015.

Senast uppdaterad: 2017-02-13
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se