Kvaliteten på kommunens tjänster

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Över 200 av landets kommuner deltar i Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Klippans kommun är en utav dessa. Här kan du se resultaten för Klippans kommun jämfört med andra kommuner. 

Resultaten är indelade i sex olika områden. Vi har även tagit med området Bäst att bo, baserat på Fokus Sveriges Nyhetsmagasins rankning.

Bäst att bo

Tillgänglighet

Trygghet

Delaktighet och information

Effektivitet

Samhällsutveckling