Klippans logotype

Beslut och protokoll

På denna sidan finner du våra bidragsansökningar, beslut om bidrag samt övriga beslut i projektet. Att regelbundet läsa våra minnesanteckningar från styrgrupp och projektgrupp ger dig en god inblick i projektet och dess kommande aktiviteter.

Bidragsansökningar och beslut

De nu aktuella ansökningarna och besluten gäller sanering av fabriksområdet och närliggande områden som påverkats av Läderfabrikens verksamhet. Naturvårdsverket har beviljat bidrag för hela projektet medan länsstyrelsen beviljar för ett år i taget.

Ansökningar och beslut avseende tidigare etapper i projektet

Projektgruppens minnesanteckningar

2017

Projekgruppsmöte 79PDF (pdf, 78.4 kB)

Projektgruppsmöte 78PDF (pdf, 78.3 kB)

Projektgruppsmöte 77PDF (pdf, 78.2 kB)

2016

Projektgruppsmöte 76PDF (pdf, 128.6 kB)

Projektgruppsmöte 75PDF (pdf, 128.2 kB)

Projektgruppsmöte 74PDF (pdf, 219.2 kB)

Projektgruppsmöte 73PDF (pdf, 78.8 kB)

Projektgruppsmöte 72PDF (pdf, 82.6 kB)

Projektgruppsmöte 71PDF (pdf, 79.2 kB)

Projektgruppsmöte 70PDF (pdf, 78.9 kB)

Projektgruppsmöte 69PDF (pdf, 79.7 kB)

Projektgruppsmöte 68PDF (pdf, 83.8 kB)

Projektgruppsmöte 67PDF (pdf, 81.9 kB)

Projektgruppsmöte 66PDF (pdf, 81.9 kB)

Projektgruppsmöte 65PDF (pdf, 83.3 kB)

Projektgruppsmöte 64PDF (pdf, 82.3 kB)

Projektgruppsmöte 63PDF (pdf, 86.5 kB)

Projektgruppsmöte 62PDF (pdf, 79.8 kB)

Styrgruppens minnesanteckningar

Senast uppdaterad: 2017-05-16
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se