Kontrollprogram

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande
Sedan 2011 löper ett kontrollprogram vid före detta Klippans Läderfabrik. Syftet med kontrollprogrammet är att undersöka vilken påverkan på omgivningen som sker i och med föroreningssituationen på området. Kontrollprogrammet är tänkt att löpa ett par år innan den stora saneringen, under den stora saneringen och sedan ett par år efter saneringen för att kontrollera och följa upp efffekterna av saneringen.

I pdf:erna nedan kan du läsa om innehållet i kontrollprogrammet, vilka provtagningspunkter som är aktiva och kartor med provtagningspunkterna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kontrollprogram.pdf 4.5 MB 2013-10-01 13.15

Provtagningspunkter december 2016PDF (pdf, 247.2 kB)

GrundvattenkartaPDF (pdf, 1.9 MB)

DagvattenkartaPDF (pdf, 1.8 MB)

YtvattenkartaPDF (pdf, 5.9 MB)


Resultat från kontrollprogrammet
Resultaten från kontrollprogrammet sammanställs kvartalsvis i rapporter (.pdf) som skickas in till Länsstyrelsen. Vid årets slut görs en lite mer omfattande årsrapport med tillhörande tolkningar.

I resultatfilen (xls) redovisas rådata från 2011 och framåt. Filen uppdateras efterhand som nya provtagningar görs.
Klippan LFExcel (excel, 2.5 MB)

2016 - kvartalsrapporter

Kvartalsrapport 4 2016PDF (pdf, 397.1 kB)

Kvartalsrapport 3 2016PDF (pdf, 642.1 kB)

Kvartalsrapport 2 2016PDF (pdf, 644.6 kB)

Kvartalsrapport 1 2016PDF (pdf, 410.4 kB)

Årsrapporter
Årsrapporterna redovisas här utan bilagor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsrapport 2015.pdf 7.9 MB 2016-09-13 15.46
Årsrapport 2014.pdf 6.8 MB 2015-04-07 12.01
Tolkning av kontrollprogram 2013.pdf 913.6 kB 2014-05-23 08.23
Årsrapport 2013.pdf 8.7 MB 2014-05-23 08.23
Tolkning av kontrollprogram 2012.pdf 1.2 MB 2013-10-01 14.13
Årsrapport 2012.pdf 8.5 MB 2013-10-03 13.08
Tolkning av kontrollprogram 2011.pdf 1.3 MB 2013-10-01 14.14
Årsrapport 2011.pdf 1021.1 kB 2013-10-03 13.08

Relaterade Länkar