Klippans logotype

Läderfabrikens historia

Läderfabriken Fabriksvy 1919

Foto ur Blomgrens arkiv

Det var i Klippan som landets första kromläderfabrik anlades. 1906 bildades Klippans Chromläderfabrik AB. Österrikiske garveriteknikern Egon Höning väckte intresse för kromlädergarvning hos patron Johan Jacobsen från Ängelholm. Han startade det som skulle bli Klippans läderfabrik.
Brandhärjad fabrik. Foto ur Blomgrens arkiv

Varför lädergarveriet startades i Klippan är oklart. Men rika tillgången på nödvändiga mjuka vattnet för kromgarvning antas ha avgjort placeringen. Verksamheten inleddes med 15-tal anställda. Tillverkningen fram till 1908 omfattade enbart garvning av skoovanläder. Kromläderfabriken fick ett kraftigt uppsving. På bara några år tredubblades produktionen. Utvecklingen fortsatte. Fabriken byggdes ut i etapper åren 1908, 1912, 1914-15 och 1917.

En brand 1917 avbröt utbyggnaden. Men redan efter ett halvt år var produktionen igång för fullt. Då i lokaler som var tre gånger större än före branden. Nu hade även tillverkning av maskinremmar tillkommer. Efter 1912 dessutom läderutrustning för militären, sadelmakeriartiklar. Från 1919 tillkom tillverkning av möbelläder, portfölj- och bokbinderiläder. Då hade företaget ändrat namn till Chromgarveriet Klippan AB. Det skedde 1922, för att 1938 få slutliga namnet AB Klippans läderfabrik.

Senast uppdaterad: 2015-11-16
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se