Klippans logotype

Rapporter - Huvudstudien

Här publiceras alla rapporter som tagits fram under huvudstudien i projektet. För att få en komplett bild av situationen vid läderfabriken finns även tidigare underlag med, till exempel rapporter från tidigare undersökningar. De hittar du under Rapporter - innan huvudstudien.

Riskbedömning, rivningsstrategi och åtgärdsutredning

Undersökning av villaträdgårdar

Kunskapsprojektet

Historisk rapport

Undersökningar av Bäljane å

Markundersökningar

Projektledningens lägesrapporter huvudstudie

År 2007 ersattes lägesrapporten av den bidragsansökan som skickades in. Ansökan kan du läsa i sin helhet under Beslut och protokoll.

Projektledningens nulägesrapport huvudstudie

Senast uppdaterad: 2014-09-15
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se