Klippans logotype

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du information om våra styrelser och nämnder och deras möten, ärendelistor, protokoll och motioner. Här kan du även ta del av våra webb-tv-sändningar från fullmäktigesammanträdena.

Sammanträdestider

Alla möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnder bestäms årsvis.

Kallelser (med ärendelistor)

Kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder hittar du under respektive rubrik.

Protokoll

Protokollen får inte läggas ut förrän de är justerade (godkänts). Enligt lag ska de vara justerade senast 14 dagar efter sammanträdesdagen. Varje nämnd har ansvar för sina protokoll och deras publicering på hemsidan.

Webb-TV från kommunfullmäktige

Vi sänder numera webb-tv från våra fullmäktigesammanträden. Sändningen sköts av Åbyskolans program Estetik och media. Du kan ta del av sändningarna live under mötet. Därefter läggs sändningen upp igen permanent. Ta del av sändningarna här.

Motion 

En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 2016-01-12
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Relaterad information

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se