Klippans logotype

Barn- och utbildningsnämnden

2017

Ärendelistor

Protokoll

Bilagor

2017-01-30PDF (pdf, 24.6 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 217.6 kB)

2017-01-30PDF (pdf, 64.8 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 24.2 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 285.7 kB)

2017-02-27PDF (pdf, 1.6 MB)

2017-03-27PDF (pdf, 50.4 kB)

2017-03-27PDF (pdf, 2.7 MB)


2017-04-24PDF (pdf, 159.8 kB)

2017-04-24PDF (pdf, 3.2 MB)


2017-05-29PDF (pdf, 152.5 kB)

2017-05-29PDF (pdf, 5.3 MB)


2017-06-19PDF (pdf, 152.9 kB)

2017-06-19PDF (pdf, 512.1 kB)


 

Senast uppdaterad: 2017-06-29
Sidansvarig: Åsa Lönn

Relaterade länkar

Dokument & Blanketter

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Synpunkt i ärende
Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se