Digital anslagstavla

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken.  Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster. 

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs nyheten om den digitala anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 2 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-11-26
Anslaget: 2019-12-02
Nedtas: 2019-12-25

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 906.4 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-12-17
Anslaget: 2019-12-20
Nedtas: 2020-01-13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottPDF (pdf, 1.6 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-11-19
Anslaget: 2019-11-20
Nedtas: 2019-12-13

Gemensam räddningsnämnd

Protokoll: Gemensam räddningsnämndWord (word, 431 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-12-17
Anslaget: 2019-12-18
Nedtas: 2020-01-09

Kommunfullmäktige

Kungörelse till sammanträdet: 2019-12-16PDF (pdf, 189.6 kB)

 

Protokoll: KommunfullmäktigePDF (pdf, 1.6 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-11-25
Anslaget: 2019-12-12
Nedtas: 2020-01-03

Protokoll: KommunfullmäktigePDF (pdf, 1.6 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-12-16
Anslaget: 2019-12-19
Nedtas: 2020-01-10

 

Kommunstyrelsen

Protokoll: KommunstyrelsenPDF (pdf, 1003.1 kB)


PDF
(pdf, 1.7 MB)Datum för sammanträdet: 2020-01-08
Anslaget: 2020-01-10
Nedtas: 2020-02-03

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskottPDF (pdf, 1.7 MB)
Datum för sammanträde: 2019-11-25
Anslag: 2019-11-22
Nedtas: 2019-12-16


Protokoll: Kommunstyrelsens arbetutskottPDF (pdf, 870.2 kB)
Datum för sammanträde: 2019-12-04
Anslag: 2019-12-09
Nedtas: 2019-12-31

 


Tekniska utskottet

Protokoll:  Tekniska utskottetPDF (pdf, 898 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-02-12
Anslaget: 2019-02-22
Nedtas: 2019-03-15

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll: Kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 2.3 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-12-19
Anslaget: 2020-01-08
Nedtas: 2020-01-29

Läs tidigare protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Plan- och byggnämnden

Protokoll: Plan- och byggnämndenPDF (pdf, 886.9 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-11-18
Anslaget: 2019-11-27
Nedtas: 2019-12-19

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

Protokoll: Plan-och byggnämndens arbetsutskottPDF (pdf, 630 kB)

Paragrafer för senare justerin:


Datum för sammanträdet: 2019-12-02
Anslaget: 2019-12-11
Nedtas: 2019-01-02

Revisionen

Protokoll: RevisionPDF (pdf, 1.1 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-03-18
Anslaget: 2019-04-01
Nedtas: 2019-04-23

Rådsprotokoll

Protokoll: FolkhälsorådetPDF (pdf, 1.3 MB)
Datum för sammanträdet: 2018-08-31
Anslaget: 2018-09-07
Nedtas: 2018-10-09
Läs tidigare protokoll från Folkhälsorådet

Protokoll: FunktionshinderrådPDF (pdf, 3.7 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-06-12
Anslaget: 2019-06-25
Nedtas: 2019-07-16
Läs tidigare protokoll från Handikapprådet

Protokoll: LandsbygdsrådetPDF (pdf, 2.6 MB)
Datum för sammanträdet: 2018-05-24
Anslaget: 2018-06-28
Nedtas: 2018-07-19
Läs tidigare protokoll från Landsbygdsrådet

Protokoll: PensionärsrådetPDF (pdf, 1014.8 kB)
Datum för sammanträdet: 2018-12-14
Anslaget: 2018-12-27
Nedtas: 2019-01-21
Läs tidigare protokoll från Pensionärsrådet

Socialnämnden

Protokoll: SocialnämndenPDF (pdf, 1.2 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-12-18
Anslaget: 2019-12-20
Nedtas: 2020-01-13

Socialutskott

Protokoll: SocialutskottPDF (pdf, 688.2 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-11-19
Anslaget: 2019-11-25
Nedtas: 2019-12-17

Valnämnden

Protokoll: Valnämndens protokollPDF (pdf, 655.3 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-08-20
Anslaget: 2019-08-28
Nedtas: 2019-09-19


Överförmyndarnämnden

Protokoll: Överförmyndarnämndens protokollPDF (pdf, 128 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-09-24PDF (pdf, 408.6 kB)
Anslaget: 2019-09-27
Nedtas: 2019-10-18

 

Datum för sammanträdet: 2019-10-09PDF (pdf, 97.7 kB)
Anslaget: 2019-10-11
Nedtas: 2019-11-01