Digital anslagstavla

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här hittar du anslag för protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Du kan läsa protokollet genom att klicka på länken.  Tidigare protokoll når du under respektive nämnds sida i menyn till vänster. 

Vill du överklaga ett beslut ska det göras till förvaltningsrätten i Malmö inom den tid anslaget sitter uppe.

Läs nyheten om den digitala anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 786.5 kB)
Datum för sammanträdet: 2020-05-26
Anslaget: 2020-05-28
Nedtas: 2020-06-22

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndenPDF (pdf, 853.9 kB)
Datum för sammanträdet: 2020-06-16
Anslaget: 2020-06-18
Nedtas: 2020-07-13

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
PDF
(pdf, 669.7 kB)Datum för sammanträdet: 2020-05-14
Anslaget: 2020-05-15
Nedtas: 2020-06-10

 

Protokoll: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
PDF
(pdf, 692.7 kB)Datum för sammanträdet: 2020-06-04
Anslaget: 2020-06-08
Nedtas: 2020-07-01

Gemensam räddningsnämnd

Protokoll: Gemensam räddningsnämnd
Datum för sammanträdet: 2020-05-19
Anslaget: 2020-05-20
Nedtas: 2020-06-11

Kommunfullmäktige

Kungörelse till sammanträdet: 2020-06-22PDF (pdf, 25.3 MB)


 

Protokoll: KommunfullmäktigePDF (pdf, 955.4 kB)


Datum för sammanträdet: 2020-06-22
Anslaget: 2020-06-26
Nedtas: 2020-07-20 


 

Kommunstyrelsen

Protokoll: KommunstyrelsenPDF (pdf, 1.5 MB)


PDF
(pdf, 1.7 MB)Datum för sammanträdet: 2020-06-03
Anslaget: 2020-06-11
Nedtas: 2020-07-03

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskottPDF (pdf, 331.8 kB)
Datum för sammanträde: 2020-06-03
Anslag: 2020-06-11
Nedtas: 2020-07-03

 

Protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskottPDF (pdf, 835.1 kB)
Datum för sammanträde: 2020-06-10
Anslag: 2020-06-17
Nedtas: 2020-07-10

 


Tekniska utskottet

Protokoll:  Tekniska utskottetPDF (pdf, 898 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-02-12
Anslaget: 2019-02-22
Nedtas: 2019-03-15

Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll: Kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 2.9 MB)
Datum för sammanträdet: 2020-06-10
Anslaget: 2020-06-29
Nedtas: 2020-07-21

Läs tidigare protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Plan- och byggnämnden

Protokoll: PDF (pdf, 417.9 kB)Plan- och byggnämndenPDF (pdf, 611.6 kB)
Datum för sammanträdet: 2020-06-22
Anslaget: 2020-06-30
Nedtas: 2020-07-22

OBS! Vi kan inte publicera protokollen på grund av GDPR. Enligt GDPR får vi inte publicera personuppgifter som finns i plan- och byggnämndens protokoll. Detta som en försiktighetsåtgärd i avvaktan på att rättsläget ska bli klarare. Du kan kan alltid begära ut protokollet eftersom det är en allmän handling så skickar vi det via brev till dig.

Vill du ha protokollet kan du skicka din förfrågan till plan-o-byggavdelningen@klippan.se så får du det via brev.

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

Protokoll:PDF (pdf, 428.9 kB)Plan-och byggnämndens arbetsutskottPDF (pdf, 615.9 kB)

Datum för sammanträdet: 2020-06-08
Anslaget: 2020-06-16
Nedtas: 2020-07-08

OBS! Vi publicerar protokoll utefter GDPR.
Enligt GDPR får vi inte publicera personuppgifter som finns i Plan- och byggnämnden och dess utskottsprotokoll. Du kan alltid begära ut protokollet, eftersom det är en allmän handling skickar vi det via brev till dig. Skicka din förfrågan till plan-o-byggavdelningen@klippan.se‌


Revisionen

Protokoll: RevisionPDF (pdf, 1.1 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-03-18
Anslaget: 2019-04-01
Nedtas: 2019-04-23

Rådsprotokoll

Protokoll: FolkhälsorådetPDF (pdf, 1.3 MB)
Datum för sammanträdet: 2018-08-31
Anslaget: 2018-09-07
Nedtas: 2018-10-09
Läs tidigare protokoll från Folkhälsorådet

Protokoll: FunktionshinderrådPDF (pdf, 3.7 MB)
Datum för sammanträdet: 2019-06-12
Anslaget: 2019-06-25
Nedtas: 2019-07-16
Läs tidigare protokoll från Handikapprådet

Protokoll: LandsbygdsrådetPDF (pdf, 2.6 MB)
Datum för sammanträdet: 2018-05-24
Anslaget: 2018-06-28
Nedtas: 2018-07-19
Läs tidigare protokoll från Landsbygdsrådet

Protokoll: PensionärsrådetPDF (pdf, 1014.8 kB)
Datum för sammanträdet: 2018-12-14
Anslaget: 2018-12-27
Nedtas: 2019-01-21
Läs tidigare protokoll från Pensionärsrådet

Socialnämnden

Protokoll: SocialnämndenPDF (pdf, 1.7 MB)
Datum för sammanträdet: 2020-05-27
Anslaget: 2020-06-01
Nedtas: 2020-06-24

Socialutskott

Protokoll: SocialutskottPDF (pdf, 708 kB)
Datum för sammanträdet: 2020-05-20
Anslaget: 2020-05-25
Nedtas: 2020-06-17

Valnämnden

Protokoll: Valnämndens protokollPDF (pdf, 655.3 kB)
Datum för sammanträdet: 2019-08-20
Anslaget: 2019-08-28
Nedtas: 2019-09-19


Överförmyndarnämnden

Protokoll: Överförmyndarnämndens protokollPDF (pdf, 3 MB)
Datum för sammanträdet: 2020-05-26
Anslaget: 2020-02-29
Nedtas: 2020-06-22