2015-01-27

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inlägg 2015-01-27

På sammanträdet uppmärksammades bland annat att det är 100 år sedan Kommunfullmäktige i kommunen bildades. Då hette det kommunalfullmäktige istället. Under tilläggsärende 2 kan man höra en historisk tillbakablick.

Under fullmäktige diskuterades även nyttan av att ha en politisk vision för framtiden. Detta kan du höra mer om under ärende 16.

Nytt för det här fullmäktige är att ljudinspelningen sköttes av Estetik- och mediaprogrammet på Åbyskolan.

Kommunfullmäktige 2015-01-27
ÄrendeLyssna 
1. Val av justerareÄrende 1 
TilläggTillägg 
2. Avsägelse från Agneta Artursdotter av uppdrag som nämndeman för mandatperioden 2015-2018Ärende 2 
3. Fyllnadsval av revisor till Revisionen för mandatperioden 2015- 2018Ärende 3 
4. Val av revisor till Söderåsens miljöförbund för tiden 2015-2018Ärende 4 
5. Val till Pensionärsrådet för tiden 2015-2018Ärende 5 
6. Val till Handikapprådet för tiden 2015-2018Ärende 6 
7. Utseende av ombud och ombudsersättare till Norra Åsbo Renhållnings ABÄrende 7 
8. Val av lekmannarevisorer till Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag för tiden fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019Ärende 8 
9. Val av ombud och ombudsersättare till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden 2015-2018 Ärende 9 
10. Val av lekmannarevisorer jämte ersättare till Småindustrilokaler i Klippan AB för tiden fr.o.m. årsstämma 2015 till årsstämma 2019Ärende 10 
11. Val till Treklövern Bostads AB samt revisor och ombud/ombudsersättare för tiden 2015-2018 Ärende 11 
12. Motion gällande att införa förbud mot tiggeri inom Klippans kommun. Ärende 12 
13. Motion gällande nyårsfyrverkerierÄrende 13 
14. Reviderade riktlinjer för hantering av kontanta medel i kommunenÄrende 14 
15. Regler för hantering av investering och anläggning i Klippans kommun Ärende 15 
16. Styrmodell Klippans kommun 2016-2020 Ärende 16 
17. Delgivningsärende Ärende 17 
Tilläggsärende 1Tilläggsärende 1 
Tilläggsärende 2Tilläggsärende 2, del 1 
 del 2 
   

Relaterad information

Relaterade länkar