Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i maj

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2020–05–25, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Granskning av upphandling, genomförande och uppföljning av investeringar KS 2020.0075
4. Granskning av Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna KS 2020.0076
5. Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut KS 2020.0077
6. Biblioteksplan 2020 KS 2016.1505
7. Årsredovisning 2019 för Söderåsens miljöförund KS 2019.0455
8. Redovisning partistöd 2019 samt utbetalning 2020 KS 2020.0057
9. Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 1:a kvartalet 2020 KS 2020.0209

Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar