Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i juni

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2020–06–22, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Utdelning av kultur- och föreningsledarpris
2. Val av justerare
3. Godkännande av föredragningslista
4. Förslag till brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2020 KS 2019.0273
5. Mobilt team i Klippans kommun KS 2016.0712
6. Förvärv av fastigheten Mölletofta 1:23, verksamhetsmark vid Mölletofta trafikplats KS 2020.0201
7. Marköverlåtelsesavtal avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, markområde på verksamhetsområdet Månstorp
KS 2020.0202
8. Begäran om höjning av medlemsbidraget för Söderåsens miljöförbund KS 2020.0175
9. Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020 KS 2020.0246
10. Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt hemställan om ansvarsfrihet. KS 2020.0153
11. Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Medelpunkten samt hemställan om ansvarsfrihet KS 2020.0185
12. Fråga avseende "Struktuellt hemlösa utan socialt behov" KS 2020.0265
13. Delgivningsärenden

Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar