Klippans logotype

Kommunfullmäktige april 2017

Här kan du ta del av april månads kommunfullmäktige den 25/4.

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-04-25, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare.

2. Bo Malmberg (C) avsägelse av uppdrag som ledamot i Socialnämnden och    Sociala utskottet.

3. Ulrika Sommén (SD) avsägelse 2017-04-02.

4. Anette Nellvi (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

5. Gunilla Mårtensson (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.

6. Love Christensson (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden.

7. Familjen Helsingborgs infrastruktur planering.

8. Årsredovisning 2016 för Klippans kommun.

9. Internbudget 2017 – information.

10. LSS-boende Apollohuset.

11. Kompletteringsbudget 2017.

12. Regler för hantering av investeringar och anläggningar.

13. Motion om "bilfri" Storgata i Klippan – Svar.

14. Redovisning av motioner 2017.

15. Delgivningsärende 2017.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Senast uppdaterad: 2017-06-19
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se