Klippans logotype

Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av januari månads kommunfullmäktige den 24/1. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-01-24, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden

1. Val av justerare

2. Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet 

3. Justering av kommunens regler för vägbidrag 

4. Treklövern Bostads AB hemställer om godkännande av investering för Tegelbruket 5 och del av Tegelbruket 3:120 

5. Motion gällande kameraövervakning för minskad brottslighet och ökad trygghet - Svar 

6. Motion om att utarbeta policy för användandet av Sociala medier i skolan - Svar

7. Motion angående urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk - Svar

8. Delgivningsärende 2017

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Senast uppdaterad: 2017-02-28
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se