Kommunfullmäktige mars 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av mars månads kommunfullmäktige. 

Sändningen sköttes av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2016-03-22, kl. 19.00

Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan

Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden:

1. Val av justerare  03:40

2. Information om Polismyndigheten i Skåne område Söderåsen - föredragande lokalpolischef Anders Isgren 04:08

3. Årsredovisning för Treklövern Bostads AB - föredragande Ulf Bengtsson, Vd
Treklövern Bostads AB  41:42

4. Delrapport om åtgärder för ekonomisk balans Socialnämnden - föredragande ekonom Catrin Ragnvid  1:23:54

5. Interpellation angående hemlösa i Klippans kommun  1:24:12

Extrainsatt ärende - motion  1:31:43

6. Christine Ehrlanders avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden samt som ledamot i Landsbygdsrådet.  1:32:15

7. Kemikaliepolicy för Klippans kommun -Antagande  1:32:38

8. Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare  1:33:05

9. Arbetsmiljöpolicy - Antagande  1:33:57

10. Fastighetsförvärv Optimera, Sågen 1  1:34:55

11. Motion angående uppdelning av nuvarande Socialförvaltning i en ny Vård- och omsorgsförvaltning och Socialförvaltning - Svar  1:52:02

12. Delgivningsärende 2016  1:56:03

 

Johan Pettersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar