Kommunfullmäktige oktober 2016

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Webb-TV från fullmäktige

Här kan du ta del av oktober månads kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige direktsänds via webben.

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.


Datum och tid:
Tisdag 2016-10-25, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Vill du veta när under sändningen de olika punkterna diskuteras? Tidpunkten står i fet stil efter ärendet.

Ärenden

1. Val av justerare 04:20

2. Fyllnadsval efter Mikael Werner (MP) av uppdrag i Revisionen. 06:06

3. Interpellation angående nyanländas förtur till lägenheter. 06:30

4. Motion gällande kameraövervakning för minskad brottslighet och ökad trygghet - Remiss  46:27

Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippan. 46:50

Motion gällande meröppet bibliotek 47:08

5. Personalekonomisk rapport 2015 – föredragande personalchef Stefan Christiansson.  47:25

6. Redovisning av motioner 2016 1:18:30

7. Delgivningsärende 2016  1:19:03

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05, § 132 – Delårsrapport 2016.

PWC – Granskningsrapport av Delårsrapport 2016.

Kommunrevisionen – Bedömning av Delårsrapport 2016.

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05, § 135 – Disposition
av statsbidrag.

Sveriges Kommuner och Landsting – Fullmäktiges program för
uppföljning av privata utförare, Stockholm, 2016-11-24.

Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll
2016-10-04, § 109 – Halvårsredovisning 2016.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar