Kommunfullmäktige mars 2017

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du ta del av mars månads kommunfullmäktige den 28/3.

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-03-28, kl. 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Val av justerare.

2. Årsredovisning 2016 för Treklövern Bostads AB.

3. Redovisning av ekonomiska läget för Klippans kommun.

4. Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer.

5. Interpellation om försäljning av industrimark i Klippans kommun.

6. Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund

7. Gunilla Mårtensson (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning samt Valnämnden.

8. Anette Nellvi (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.

9. Utbyggnad av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen längs Kungsleden i Stidsvig, Klippan.

10. Inköpspolicy för Klippans kommun – Antagande.

11. Ny organisation arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans kommun.

12. Ändring av Barn- och utbildningsnämndens reglemente i samband med ny organisation för arbetsmarknads- och integrationsfrågor i Klippans kommun.

13. Verksamhetsplan 2017-2019 för Familjen Helsingborg.

14. Ekonomiska redovisningar – återrapporteringar.

15. Delgivningsärende 2017.

Johan Petersson
Ordförande

Lars Åke Svensson
Sekreterare

Relaterade Länkar