Kommunfullmäktige oktober 2017

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-10-31, klockan 19.00.
Plats: Tornsborgs tivoli, Färingtofta.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden

1. Rättighetskartläggning Klippans kommun

2. Interpellation gällande socialtjänstens förbyggande arbete bland unga

3. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag somersättare i Kultur- och fritidsnämnden

4. Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

5. Fyllnadsval efter Peter Kromnow (KD) av uppdrag som ledamot i Handikapprådet, Landsbygdsrådet, Socialnämnden samt sociala utskottet

6. Fyllnadsval efter Tonny Svensson (M) av uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt

7. Fyllnadsval efter Therese Borg (SD) av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden

8. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i pensionärsrådet

9. Fyllnadsval efter Kenneth Dådring (M)

10. Hans Bertil Sinclair (M) avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande i Socialnämnden, sociala utskottet, vice ordförande i pensionärsrådet samt som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

11. Åsa Edvardsson (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen

12. Andre Somméns (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Plan- och byggnämnden samt Kommunfullmäktiges valberedning

13. Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet Finsam

14. Utökad samverkan avseende räddningstjänst

15. Delårsrapport för Klippans kommun per 2017-08-31 samt revisorernas bedömning

16. Rehabiliteringspolicy för Klippans kommun - Antagande

17. Rätt till bilersättning för förtroendevalda

18. Godkännande av riktlinjer för hantering av belysning längs Trafikverkets vägar

19. Försäljning del av Östra Ljungby 3:2 och hela 3:72 jordbruksmark till gamla Naturbruksgymnasiet

20. Gemensamma mål för grunduppdraget

21. Höganäs kommuns begäran om inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten - Yttrande

22. Motion om ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund - Svar

23. Delgivningsärende 2017


Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar