Kommunfullmäktige september 2017

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Tisdag 2017-09-26, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans lokaler, Storgatan 9 i Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.

Ärenden
1. Val av justerare.

2. Kommunalförbundet Medelpunktens verksamhet – Information.

3. Fyllnadsval av ersättare i Plan- och byggnämnden efter Rune Samuelsson(S).

4. Fyllnadsval efter Ulrika Sommén (SD) av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

5. Fyllnadsval efter Anette Nellvi (SD) av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

6. Peter Kromnows avsägelse av uppdrag som ledamot i Handikapprådet, Landsbygdsrådet, Socialnämnden samt sociala utskottet, samt som ersättare i Kommunfullmäktige.

7. Avsägelse från Tonny Svensson av uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt.

8. Therese Borg (SD) avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.

9. Ulrika Sommén (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen samt som ledamot i pensionärsrådet.

10. Valkretsar och valdistrikt för allmänna val 2018, mandatperiod 2019-2022.

11. Partiöverläggningar med förslag till förändring inför mandatperiod.

12. Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Medelpunkten.

13. Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten.

14. Medlemskap i samordningsförbundet Finsam i Nordvästra Skåne.

15. Arbetsordning för skyddsjägare - revidering av arvode.

16. Delgivningsärende 2017.

Johan Petersson
Ordförande

Eva Larsson
Sekreterare

Relaterade Länkar