Kommunfullmäktige januari 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i januari

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-01-28, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Fyllnadsval efter Johanna Andersson (C) av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning
4. Fyllnadsval av 2:e vice ordförande (SD) i Socialnämnd för mandatperioden 2019-2022
5. Fyllnadsval av ledamot (SD) till Treklövern Bostads AB för tiden 2019-05-01--2023-04-30
6. Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn - Remiss
7. Motion om säkrare framkomlighet i korsning - Remiss
8. Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun - Remiss
9. Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de olika partierna - Remiss
10. Motion angående behandlingstid för inlämnade motioner - Remiss
11. Motion angående ett tillägg till Klippans kommuns riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling - Remiss
12. Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler från Klippan i idrottshallens korridorer - Remiss
13. Motion gällande den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet till delaktighet - Svar
14. Motion om tillgängliga vallokaler... en jämlik, demokratisk och mänsklig rättighet - Svar
15. Utbetalning lokalt partistöd för år 2018
16. Köpeavtal avseende fastigheten Klippan 3:319 (bowlinghallen)
17. Avgifter för grävtillstånd och TA-planer (Trafikanordningsplaner)
18. Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp
19. Översyn av kommunens rådgivande organ
20. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar