Kommunfullmäktige maj 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i maj

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-05-27, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Madeleine Ljungberg (KD) avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
4. Fyllnadsval efter Jessica Andersson (C) av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
5. Fyllnadsval efter Anders Johansson (KD) av uppdrag som revisor i kommunrevisionen
6. Val av lekmannarevisor till Norra Åsbo Renhållnings AB för tiden 2019-2022
7. Val av lekmannarevisor till Treklövern Bostads AB för tiden 2019-2022
8. Motion om att Klippans kommun börjar använda sig av "bostad först" metoden för människor med psykosocial problematik - Remiss
9. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen
10. Arbetsordning för Brottsförebyggande rådet
11. Vision och fullmäktigemål 2020-2023
12. Tillsynsansvar för tobak och liknande produkter - ny lag fr.o.m. 2019-07-01
13. Ny taxa för tobak och liknande produkter ny lag fr.o.m. 2019-07-01
14. Motion om valfrihet att välja barnomsorg - Svar
15. Motion om politikerutbildning i funktionshinderfrågor - Svar
16. Motion angående inlämnande av Budgetförslag ifrån de olika partierna - Svar
17. Motion om valfrihet att handla mat digitalt eller i affär - Svar
18. Delgivningsärende 2019


Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar