Kommunfullmäktige november 2019

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i november

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-11-25, klockan 19.00.
Plats: Musikskolans aula, Storgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Redovisning av ekonomiska läget för kommunen
4. Kerstin Meinens avsägelse av uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
5. Gunilla Torstendahls avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden
6. Naturvårdsprogram Klippans kommun
7. Fråga om besked till Ljungbyheds IF gällande Ljungbyheds IF:s klubbstuga
8. Fråga om återställande efter grävarbeten
9. Restaurang Senioren, bemanning och måltidspris
10. Svar på motion angående en trygg och säker skola
11. Svar på motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor
12. Svar på motion gällande ökade möjligheter för allmänheten att möta kommunens politiker
13. Svar på motion om vikten av medborgarinflytande
14. Svar på motion om utökad lekmiljö utomhus för barn
15. Svar på motion om att anpassa och bygga lekplatser för funktionshindrade
16. Svar på motion om hastighetsbegränsning inom kommunens tätbebyggda områden
17. Svar på motion om utökning av p-platser i Klippans centrum
18. Delgivningsärende


Gunilla Svensson
Ordförande

Kristina P Baron
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar