Kommunfullmäktige mars 2020

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i mars

Sändningen sköts av elever och lärare på Mediaprogrammet på Åbyskolan.

Datum och tid: Måndag 2019-03-23, klockan 19.00.
Plats: Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan.

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från fullmäktige.


Ärenden
1. Val av justerare
2. Föredragningslista
3. Information om Klippans kommuns arbete med Covid-19 (Coronaviruset)
4. Motion angående införande av barnperspektivet i tjänsteskrivelser
5. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden för Liberalerna
6. Markanvisning avseende del av fastigheten Östra Ljungby 3:2, vid Bolestad
7. Biblioteksplan 2020
8. Svar på motion om att erbjuda sommarjobb till kommunens ungdomar som fyllt 16 år
9. Svar på motion om att byta namn på Musikskolan till Kulturskolan!
10. Svar på motion osynliggörande av delaktighet för medborgarna
11. Delgivningsärenden


Gunilla Svensson
Ordförande

Cecilia Christensen
Sekreterare

Relaterade Länkar

Tidigare sändningar