Klippans logotype

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ärendelistor och protokoll

2017

Här kan du ta del av kommunstyrelsens arbetsutskotts ärendelistor och protokoll. Observera: När bilagorna är väldigt tunga och omfattande läggs de separat. I övrigt fall ingår de i protokollet och ligger i slutet av handlingarna.

Ärendelistor

Protokoll

Bilagor

2017-04-19PDF (pdf, 147.8 kB)2017-04-12PDF (pdf, 198.1 kB)2017-03-22PDF (pdf, 152.9 kB)

2017-03-22PDF (pdf, 8.7 MB)


2017-03-08PDF (pdf, 35.4 kB)

2017-03-08PDF (pdf, 1.7 MB)


2017-02-15PDF (pdf, 27.1 kB)

2017-02-15PDF (pdf, 1.7 MB)


2017-02-08PDF (pdf, 32.6 kB)

2017-02-08PDF (pdf, 2.8 MB)


2017-01-18PDF (pdf, 40.4 kB)

2017-01-18PDF (pdf, 23 MB)


 

Senast uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Synpunkt i ärende
Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.

Dokument och protokoll

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se