Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2015

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Observera: När bilagorna är väldigt tunga och omfattande läggs de separat. I övrigt fall ingår de i protokollet och ligger i slutet av handlingarna.

 

2015

Ärendelistor

Protokoll

Bilagor

Kommentar

2015-12-16PDF (pdf, 32.4 kB)

2015-12-16PDF (pdf, 1.9 MB)2015-11-18PDF (pdf, 33.4 kB)

2015-11-18PDF (pdf, 134.2 kB)

2015-11-18PDF (pdf, 6.6 MB)

Samtliga bilagor ligger separat.

2015-11-11
PDF
(pdf, 33.3 kB)

2015-11-11PDF (pdf, 2 MB)2015-10-21PDF (pdf, 30.3 kB)

2015-10-21PDF (pdf, 2 MB)

 

 

2015-10-12PDF (pdf, 37.7 kB)

2015-10-12PDF (pdf, 105.7 kB)

2015-10-12PDF (pdf, 1.9 MB)

 

2015-09-23 PDF (pdf, 28.2 kB)

2015-09-23 PDF (pdf, 84.3 kB)

 

 

2015-09-16PDF (pdf, 31.8 kB)

2015-09-16PDF (pdf, 86.2 kB)

 

 

2015-08-19PDF (pdf, 36.6 kB)

2015-08-19PDF (pdf, 545 kB)

 

 

2015-07-01PDF (pdf, 24 kB)

2015-07-01PDF (pdf, 85.3 kB)

 

 

2015-06-17PDF (pdf, 35.1 kB)

2015-06-17PDF (pdf, 1.5 MB)

119PDF (pdf, 4.8 MB)

Årsredovisningen ligger separat.

2015-05-28PDF (pdf, 34.8 kB)

2015-05-28PDF (pdf, 2 MB)

106 och 112PDF (pdf, 6.2 MB)

Bilagorna Tertialrapport och taxa för tillsyn enl. alkohollagen ligger separat.

2015-04-22PDF (pdf, 32.3 kB)

2015-04-22PDF (pdf, 960.4 kB)

 

 

2015-04-15PDF (pdf, 35.8 kB)

2015-04-15PDF (pdf, 2.2 MB)

ÅrsredovisningenPDF (pdf, 4.4 MB)

 

2015-03-18PDF (pdf, 33.1 kB)

2015-03-18PDF (pdf, 1.6 MB)

 

 

2015-03-11PDF (pdf, 30.1 kB)

2015-03-11PDF (pdf, 4.5 MB)

 

 

2015-02-18PDF (pdf, 22.8 kB)

2015-02-18PDF (pdf, 2.9 MB)

 

 

2015-02-11PDF (pdf, 31.3 kB)

2015-02-11PDF (pdf, 4 MB)

 

 

2015-01-14PDF (pdf, 131.3 kB)

2015-01-14PDF (pdf, 1.3 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Länkar

Dokument och protokoll

Tillgängliga protokoll

Protokollen publiceras när originalhandlingarna är justerade. Vissa uppgifter är borttagna av olika anledningar. Det kan röra sig om sekretesshandlingar eller begränsningar genom personuppgiftslagen (PuL).

Att läsa och lyssna

Hämta gratisprogram för text- och ljudfiler.

Synpunkt i ärende

Synpunkter i något ärende kan sändas direkt till kommun@klippan.se eller lämna din synpunkt via formulär.

Lämna namn och adress. Insänd synpunkt betraktas som inkommen handling. Det innebär att den registreras, blir allmän handling och del i ärendets beslutsunderlag.