Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2017

Motion angående införande av LOV (Lag Om Valfrihet) inom vård- och omsorgsrådet

Registeringsdatum:
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion angående ändring av kommunens regler för bidrag till föreningar och förbund

Registeringsdatum: 2017-03-13
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion med syfte att förverkliga målsättningen en fossilfri fordonsflotta 2030

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola

Registreringsdatum: 2017-02-14
Initierad av: Liberalerna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Relaterade länkar