Klippans logotype

Motioner

En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras.

Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag.

En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2016

Motion om Bibliotek, skola och mötesplats

Registreringsdatum: 2016-10-27
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om "Meröppet" bibliotek för att utveckla Klippans kommun

Registreringsdatum: 2016-10-24
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion gällande framtidens äldreomsorg i Klippans kommun

Registreringsdatum: 2016-10-21
Initierad av: Vänsterpartiet
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om kameraövervakning för minskad brottslighet och ökad trygghet

Registreringsdatum: 2016-10-05
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om en "bilfri" Storgata

Registreringsdatum: 2016-06-03
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om att möjliggöra dagsaktuell politisk debatt

Registreringsdatum: 2016-05-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin

Registreringsdatum: 2016-05-23
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om ett stärkande av varumärket

Registreringsdatum: 2016-04-26
Initierad av: Moderaterna med stöd från övriga i Klippanalliansen
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion om framtida boendeformer för äldre och funktionshindrade

Registreringsdatum: 2016-04-26
Initierad av: Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.

Motion för en friflödande Rönneå

Registreringsdatum: 2016-03-05
Initierad av: Moderaterna med stöd från övriga i Klippanalliansen
Status: Under beredning

Läs motionen i sin helhet genom att klicka på plustecknet.
Senast uppdaterad: 2017-02-28
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se