Klippans logotype

Rådsprotokoll - Folkhälsan, handikapprådet och pensionärsrådet

Folkhälsorådet

Klippans kommuns Folkhälsoråd skall, i samarbete med andra folkhälsoaktörer, arbeta strategiskt för att främja hälsa och förebygga ohälsa i Klippans kommun.

Handikappråd

Kommunens handikappråd (KHR) är ett kontaktorgan för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna i kommunen å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Pensionärsråd

Pensionärsrådet i Klippan ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen.

Landsbygdsrådet

Kommunens Landsbygdsråd lyfter de utvecklingsmöjligheter som finns på vår landsbygd. Behoven för boende, företag och föreningar på landsbygden skiljer sig ofta från de i tätorterna och det är viktigt att dessa lyfts fram ännu tydligare.

Senast uppdaterad: 2016-11-16
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Mer information om Folkhälsorådet, Handikapprådet och Pensionärsrådet hittar du här.

Mer information om Landsbygdsrådet hittar du här.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se