Rådsprotokoll

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Folkhälsorådet
Klippans kommuns Folkhälsoråd skall, i samarbete med andra folkhälsoaktörer, arbeta strategiskt för att främja hälsa och förebygga ohälsa i Klippans kommun.

Handikappråd
Kommunens handikappråd (KHR) är ett kontaktorgan för samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna i kommunen å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Pensionärsråd
Pensionärsrådet i Klippan ska vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i frågor som har aktualitet för ålders- och förtidspensionärer samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna inom kommunen.

Landsbygdsrådet
Kommunens Landsbygdsråd lyfter de utvecklingsmöjligheter som finns på vår landsbygd. Behoven för boende, företag och föreningar på landsbygden skiljer sig ofta från de i tätorterna och det är viktigt att dessa lyfts fram ännu tydligare.

Relaterade Länkar

Mer information om Folkhälsorådet, Handikapprådet och Pensionärsrådet hittar du här.

Mer information om Landsbygdsrådet hittar du här.