Klippans logotype

Nationella minoriteter

Kollage av bilder på människor, renar och romsk flagga.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Vårt ansvar som kommun

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Från den 1 januari 2010 har Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som gäller för alla kommuner i landet.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppföljningsansvar för efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa myndigheter fördelar även statsbidragen till kommuner och landsting. Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommunalt utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten.

Minoritetspolitiken kan delas upp i tre delområden:

  • Diskriminering och utsatthet  
  • Inflytande och delaktighet
  • Språk och kulturell identitet

Vad kan du om grundskyddet? Läs mer i foldern här.länk till annan webbplats

Skolans ansvar

Förändring i Skollagen som gäller från den 1 juli 2015.

”En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”. Det innebär för modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk att kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet.

Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Detta kan du läsa mer om i Skolverkets broschyr om nationella minoriteter i förskola och skola.PDF (pdf, 1.2 MB) (Finns för tillfället endast på svenska.)

Senast uppdaterad: 2017-04-19
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

Relaterade länkar

Webbplatsen för de nationella minoriteterna: Minoritet.selänk till annan webbplats 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk: Lag (2009:724)länk till annan webbplats

Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna: Prop. 2008/09:158länk till annan webbplats 

På Länsstyrelsen Stockholms läns webbplats: Enheten för minoritetsfrågorlänk till annan webbplats

Språklag: Lag (2009:600)länk till annan webbplats 

På Språkrådets webbplats:
Frågor och svar om språklagenlänk till annan webbplats

På Språkrådet webbplats: Minoritetsspråklänk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se