Klippans logotype

Baskarta

Baskarta - Tomtkarta som underlag till bygglovet

Klippan kommuns digitala karta, även kallad primärkarta, är den
karta med störst noggrannhet. Kartan ligger till grund för all planering inom alla större tätorter och innehåller nedanstående detaljer:

 

 • Adress
 • Belysning
 • Byggnad 
 • Fastighet
 • Gång/Vägkant 
 • Häck/Mur/Staket
 • Höjdangivelse
 • Järnväg
 • Ledning
 • Mast/Stolpe 
 • Sjöar/Vattendrag
 • Slänt
 • Upplysningstext


Analog eller digital tomtkarta i samband med ansökan till bygglov kan beställas och medför ingen kostnad.

Senast uppdaterad: 2016-08-30
Sidansvarig: Tobias Persson

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se